Cov lus tseem ceeb txog kev faib

Tsis koom nrog cov lus muaj tswv yim hais txog kev faib nrog koj tus hlub! ... Peb pom tias lub asphalt hauv qab taw, tsis hnov ​​qab saib saum ntuj ... Peb ntsia mus rau ntau pua qhov muag, tsis nco qab xim ntawm cov tsim nyog ... Peb rhuav cov duab, paub tias cov duab yuav nyob ...