Leej twg yog tus fenek?

Fenech yog leej twg? Nov yog tus tsiaj uas muaj suab npe nyob rau tom tiaj suab puam. Tsiaj txhu zoo heev uas tuaj yeem dim hauv tshav kub, thiab txawm tua tsiaj. Lub pob ntseg loj yog hom neeg pom hauv lub suab uas ntes cov kev txav me ntsis ntawm cov yav tom ntej noj su ...