Kev mob physiotherapy yog dab tsi?

Kev kho lub cev yog dab tsi? etol ntau cov txheej txheem kho lub cev, piv txwv li, electropharesis Physiotherapy (los ntawm Greek ph # 253; sis - xwm thiab kev kho mob), ib ceg ntawm cov tshuaj uas kawm kho cov yam ntxwv ntawm lub cev lub cev thiab tsim cov hau kev ntawm lawv siv rau cov hom phiaj kho thiab kho kom zoo. ...