Nyob rau hauv ib tug me nyuam ntawm 2, qhov kub ntawm 38,5, liab caj pas thiab ob peb pustules nyob rau hauv lub caj pas.Kuv yuav kho tau sai npaum li cas.Kuv yuav tsis muaj tshuaj tua kab mob?

Tus menyuam muaj 2 xyoos muaj qhov kub li 38,5, caj pas liab liab thiab ntau yam caj pas hauv caj pas. Yuav kho li cas sai dua. Kuv tuaj yeem ua yam tsis siv tshuaj tua kabmob? Khiav mus rau tus kws kho mob theej, koj yuav tsis sim nrog txhua txoj kev kho mob uas koj muaj ntawm no ...