Yuav ua li cas muab rau ib tug phooj ywg? Hnub yug hauv ib lub lim tiam, uas koj muab tau, qhia kuv tias koj twb tau txhuam koj lub taub hau lawm. Tau xyoo 17.

Yuav muab dab tsi rau phooj ywg? Hnub yug hauv ib lub lis piam, koj tuaj yeem muab dab tsi, qhia kuv tias koj tau tsoo koj lub taub hau twb. Nws puv 17 xyoo. Phau ntawv nthuav. Ted Ted dais khoom plig tswv yim Kuv tuaj yeem qhia koj kom muab nws ib qho puzzle Kas fes ...