Lo lus nug txog kev xeem ntawv. Cov ntaub ntawv twg xav tau los txais cov phau ntawv kho mob thiab ntev npaum li cas?

Lo lus nug hais txog phau ntawv kho mob. Yuav tsum muaj cov ntaub ntawv twg xav tau txhawm rau txais kev kho mob thiab siv sijhawm ntev npaum li cas? Cov npe ntawm cov ntaub ntawv txhawm rau txhawm rau txais cov ntawv kho mob 1. Daim ntawv hla tebchaws 2. Daim Duab 3x4 - 1 pc. 3. Daim ntawv pov thawj ...