Tshawb cov kev nyeem ntawm ob-tariff counter

Xam cov kev nyeem ntawv ntawm ob-tus nqi ntsuas kev siv hluav taws xob Nws yog qhov khoom siv tshiab niaj hnub rau kev siv hluav taws xob. Cov yam ntxwv ntawm tus yam ntxwv tuaj yeem txiav txim siab tias, raws li nws txoj haujlwm ntawm kev ua haujlwm, cov neeg siv khoom hluav taws xob them nqi hluav taws xob thaum ob ...

Kuv yuav tsum tau txais ib daim ntawv pov thawj ntawm tsev neeg muaj dab tsi Kuv xav tau dab tsi rau cov ntaub ntawv no?

Kuv yuav tsum tau nqa daim ntawv pov thawj ntawm tsev neeg kev sib sau. Yam ntaub ntawv twg xav tau rau qhov no? Phau ntawv hauv tsev, phau ntawv hla tebchaws lossis daim ntawv pov thawj hnub yug, yog tias daim qauv ntawm tus kheej ntiag tug - lawv yuav xav tau cov ntaub ntawv rau chav tsev ... muab los ntawm tus thawj tub ceev xwm hla tebchaws ...