Nyiaj so koobtsheej lwm: Tshiab hauv Legislation

Txhua tus pej xeem ua haujlwm ntawm Lavxias Lavxias muaj txoj cai so mus raws caij nyoog raws li lub xeev tsab cai lij choj. Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev muab kev so tsis tso cai yog tswj hwm los ntawm Tshooj 114-128 ntawm Txoj Cai Kev Ua Haujlwm ntawm Tebchaws Lavxias. Kos duab. 122 tuaj yeem lav txoj cai rau ...