Multivisa yog dab tsi?

Multivisa yog dab tsi? Koj twb tau teb txog qhov multivisa. thiab vim qee qhov tau sau cov ntsiab lus tsis meej, Kuv yuav teb qhov seem ntawm cov lus nug)) Rau lub sijhawm nyob ntawm kev txiav txim siab ntawm ib tus neeg tshaj tawm txawv tebchaws. ntau zaus…

Txog thaum cov hnub nyoog menyuam yaus cov tsheb ciav hlau muag thiab pes tsawg pua feem pua ​​lawv pheej yig dua li cov neeg laus?

Txog thaum muaj pes tsawg xyoo yog menyuam daim pib cov tsheb ciav hlau muag thiab kwv yees pes tsawg feem pua ​​uas lawv pheej yig dua li cov neeg laus? Cov kev cai rau kev thauj neeg ntawm cov menyuam yaus Nyob rau hauv paus ntawm tsab cai ntawm tsoomfwv Lavxias lub tebchaws thaum lub Peb Hlis 2, 2005 111 "On ...