Cov nyiaj txiag siv nyiaj txiag yog dab tsi?

Cov peev txheej lag luam yog dab tsi? Cov peev txheej kev lag luam RESOURCES ECONOMIC (los ntawm Fab Kis. Cov khoom siv txhais tau tias muaj txiaj ntsig) lub tswv yim ntawm kev xav nyiaj txiag, lub ntsiab lus los ntawm, txhais tau tias kev ua kom paub tseeb txog kev tsim khoom. Cov kev pab nyiaj txiag tau muab faib ua cov khoom siv ntuj tsim (cov khoom nyoos, geophysical), ...

Luag Haujlwm - Puas yog se?

Luag Haujlwm - Puas yog se? yog Duty yog tus nqi uas xa los ntawm cov neeg raug cai hauv lub cev hauv kev ua haujlwm ntawm qee txoj haujlwm, hauv qhov nyiaj tau los ntawm txoj cai hauv lub xeev. Nqi suav nrog, tshwj xeeb, sau npe thiab lub luag haujlwm, ...