Xav ua ib tug superman?

Koj puas xav ua tus superman? Tus txiv neej hauv ntiaj teb thiab hauv ntiaj teb no pib tau txais los ntawm tus Tswv Tsim tsuas yog 10% ntawm kev txawj ntse. Qhov no txhais tau hais tias tsuas yog ib feem kaum ntawm yam ua tau dag hauv kev ua si ntawm peb lub hlwb ...