Chaw tua hluav taws xob. Txhais cov kev tiv thaiv ntawm ib tug neeg thiab ib tug neeg thaum muaj hluav taws xob ua kev puas tsuaj

Kev ntsuas hluav taws xob nqa tawm ntawm cov chaw lag luam thiab cov chaw tsim hluav taws xob nuclear tsis suav nrog qhov tsim kev puas tsuaj loj. Yog li, txhua tus neeg yuav tsum paub txog kev tiv thaiv lawv lub neej thiab kev noj qab haus huv hauv qhov xwm txheej no. Peb tsab xov xwm muaj ...