Synonym for bold

txhais tau cov lus ua lub siab tawv txaus, tsis ntshai, khav theeb, ntseeg tus kheej, txiav txim siab, ua lag luam, ua siab tawv qhawv, nquag; daredevil; ua siab tawv, ua siab tawv, ua siab loj, tsis muaj dab tsi, tsis muaj qhov ntshai, ua siab loj, tsis txaus siab, khav theeb, ntseeg tus kheej, txiav txim siab, ua lag luam, muaj lub siab tawv, nquag;

dab tsi yog airsoft

dab tsi yog airsoft Airsoft yog tib xim thawb phom nrog tsuas yog Dab tsi yog airsoft? Airsoft yog qhov hais kom ua tub rog-siv cov kev ua si nyob rau hauv uas qhov kev sib ntaus sib tua yog ua los ntawm qhov tseeb pneumatic cov ntawv luam ntawm qhov tiag ...

Yuav ua li cas rau npe hauv xbox nyob?

Yuav ua li cas mus rau npe nrog xbox nyob? Sau nyob rau hauv tag nrho cov teb, thiab tom ntej no lub sij hawm koj tau txais ib profile yog txiav xaiv npe menyuam yaus: https://signup.live.com/signup.aspx?wa=wsignin1.0rpsnv=11ct=1379238567rver=6.2.6289.0wp=MBI_SSLwreply=https://live.xbox.com: ? 443 / xweb / nyob / passport / setCookies.ashx rru = https: //live.xbox.com/ru-RU/Account/Signin returnUrl = https: //live.xbox.com/Error 404; https ??: //live.xbox.com:443/en-GB/default.aspxid=66262cbcxt=0bk=1379238568cru=https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0rpsnv=11rver=6.2.6289.0wp=MBI_SSLwreply=https: //live.xbox.com:443/xweb/live/passport/setCookies.ashx?rru=https://live.xbox.com/ru-RU/Account/Signin?returnUrl=https://live.xbox. com / yuam kev 404; https :? //live.xbox.com: 443 / en-GB / default.aspxlc = 1049id = 66262cbcxt = 0mkt = RU-RUlc = 1049sl = 1lic = 1