Lub npe ntawm tus ntawv rau Lo Lus, xws li hauv hnab ntawv xa ntawv, uas luam tawm nrog cov kab khiav ceev.

Dab tsi yog lub npe ntawm tus font, rau Lo Lus, zoo li ntawm cov hnab ntawv xa ntawv, uas tau luam tawm nrog cov kab khiav ceev. Muaj cov ntawv sau zoo li no. Tam sim ntawd kuv nco qab qhov no http://www.free-fonts-ttf.org/true-type-fonts/postindex-5358-download.htm. Kuj tseem muaj cov ntawv nthuav tsim zoo nyob hauv tsab ntawv xa npe http://www.photoshop-master.ru/adds.php?rub=17id=2011 ...