dab tsi yog nws tus nai

Nws tus thawj coj ua dab tsi? Nws zoo nkaus li cov lus teb tau muab los ntawm nws tus kheej: NWS tus thawj tswj hwm 1323 Tus Thawj Saib Xyuas NWS yog tus thawj coj ntawm IT department (Cov Ntaub Ntawv Xov Xwm Technology cov ntaub ntawv xov xwm), nws txoj haujlwm yog tswj hwm chav haujlwm no. IT department cuam tshuam nrog txhua yam ...

Qhov txawv ntawm kev ua haujlwm raws li kev cog lus ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm ntawm phau ntawv sau ua haujlwm

Qhov sib txawv ntawm kev ua haujlwm raws li daim ntawv cog lus ua haujlwm thiab ua haujlwm hauv phau ntawv ua haujlwm yog dab tsi? 56466 daim ntawv cog lus ua haujlwm raug txiav txim siab yam tsis poob thiab kev nkag nkag rau hauv phau ntawv ua haujlwm, yog li tsis muaj dab tsi, tab sis daim ntawv cog lus ua haujlwm ...