Cov ntaub ntawv sib tw muaj daim foos "Cov tswv yim tshaj tawm rau kev ua tiav ntawm kev ua haujlwm", qhov twg koj tuaj yeem pom cov piv txwv ntawm ua tiav

Nyob rau hauv cov ntaub ntawv xa tawm muaj ib daim ntawv "Cov tswv yim pom zoo rau kev ua tiav ntawm kev ua haujlwm", qhov twg koj tuaj yeem nrhiav cov piv txwv ntawm cov ua tiav. Feem ntau, cov ntawv no yog daim ntawv tshaj tawm. Cov neeg muas zaub ib txwm paub yam lawv xav tau thiab kev cai ...

Qhov nyiaj tshuav yog dab tsi?

Cov nyiaj tau los yog tshuav ntawv yog dab tsi ?? Cov nyiaj tau los ua tiav daim ntawv tshuav nyiaj tau yog qhov ntsuas ntawm cov nyiaj txiag ntawm lub txhab nyiaj thiab lub txhab nyiaj siv los ntawm kev tswj hwm rau kev txiav txim siab thiab cov cai ntawm kev cuam tshuam. Nyiaj BALANCE SHEET yog qhov tagnrho, tag nrho cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam tau txais rau qee yam ...