Cov kws kho kev sib tw ua haujlwm zoo li cas?

dab tsi ntawm kev ua haujlwm yog tus kws kho tsheb ntawm kev siv tshuab ua haujlwm? 1. Thaj chaw ntawm kev ua ub no Ib tug kws kho tsheb ntawm cov tshuab ua haujlwm ua haujlwm hauv cov koom haum hauv kev siv tshuab thiab hlau ua haujlwm hauv cov chaw ua haujlwm uas muaj cov kws kho tsheb thiab cov kws ntaus hlau - cov haujlwm sib dhos. Tus kws kho tshuab cov khoom siv sib dhos ...