Txoj haujlwm sib dhos (ua haujlwm). "Stakhanov": kev tshuaj xyuas ntawm tus tswv ntiav haujlwm muab haujlwm ua haujlwm

Nyob rau lub sijhawm thaum kev ua haujlwm nyuaj tshwj xeeb, ntau tus kws tshaj lij tau tshawb txog lwm txoj hauv kev ua haujlwm. Tus txiv neej thiab poj niam uas muaj lub zog thiab kev ua kom lub dag lub zog tau pom zoo rau cov chaw haujlwm ntau dua uas muab txoj hauv kev ua haujlwm ntawm kev sib hloov. Cov mob uas ...

Vim li cas kuv thiaj xav tau tus xib hwb nyeem ntawv qib kindergarten kom sau cov ntaub ntawv sau cia?

Qee lub sijhawm dhau los, cov qauv tshiab rau kev lees paub ntawm cov neeg ua haujlwm ntawm cov tsev kawm qib pib (DOU) tau coj los siv. Ntxiv nrog rau cov ntaub ntawv lees paub kev ua haujlwm nrog txoj haujlwm tau tuav, nws tseem yuav tsum npaj sau ntawv rau tus kws qhia ntawv qib kindergarten. Rau cov ntaub ntawv sau cia, qhov no yog ...